Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie

Adres Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem:

Ludowa 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Telefon do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem:

(86) 275-74-00

Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem:

us2013@pd.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem:

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem do gromadzenia dochodów budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
91 1010 1049 0002 9922 2100 0000 NBP O/O Białystok

VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
41 1010 1049 0002 9922 2200 0000 NBP O/O Białystok

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
88 1010 1049 0002 9922 2300 0000 NBP O/O Białystok

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
17 1010 0055 0202 0130 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
82 1010 1049 0002 9922 2700 0000 NBP O/O Białystok

Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem:

Egzekucja administracyjna :
65 1010 1049 0002 9913 9120 0000 NBP O/O Białystok

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem:

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wysokiem-mazowieckiem

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta:

 • Wysokie Mazowieckie,
 • Ciechanowiec,
 • Czyżew,
 • Szepietowo.

gminy:

 • Wysokie Mazowieckie,
 • Ciechanowiec,
 • Czyżew,
 • Klukowo,
 • Kobylin-Borzymy,
 • Kulesze-Kościelne,
 • Nowe Piekuty,
 • Sokoły,
 • Szepietowo.

PIT z Urzędem Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”