Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto

Kontakt do Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto

Adres Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto:

Inowrocławska 4, 53-654 Wrocław

Telefon do Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto:

(71) 786-67-00

Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto:

us0227@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto:

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
61101016740006062221000000

Podatek od towarów i usług VAT
11101016740006062222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
58101016740006062223000000

Karta podatkowa KP
Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC
Podatek od spadków i darowizn SD
71101000550200227000070000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
-mandaty, grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych  oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
– Koszty postępowania egzekucyjnego
52101016740006062227000000

Podatek od towarów i usług VAT kaucja gwarancyjna
35101016740006061391200000

Opłata skarbowa
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-wroclaw-stare-miasto

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego.

Widoczny jest tutaj http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/documents/3557796/4196474/Zasieg+terytotialny+US+Stare+Miasto.pdf

PIT z Urzędem Skarbowym we Wrocławiu-Stare Miasto

Rozliczenie deklaracji PIT we Wrocławiu-Stare Miasto powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”