Urząd Skarbowy Wołów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Wołowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Wołowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Wołowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Wołowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wołowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Wołowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Wołów

Adres Urzędu Skarbowego w Wołowie:

Tadeusza Kościuszki 17, 56-100 Wołów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Wołowie:

(71) 389-24-40

Urząd Skarbowy w Wołowie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Wołowie:

us0223@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wołowie:

NBP O/O Wrocław

CIT: 83101016740057312221000000

VAT: 33101016740057312222000000

PIT: 80101016740057312223000000

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych: 74101016740057312227000000

NBP O/O Bydgoszcz

KP PCC SD: 57101000550200223000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Wołowie:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wolowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Gminy:
–  Wołów,
–  Brzeg Dolny,
–  Wińsko.

PIT z Urzędem Skarbowym w Wołowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Wołowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”