Urząd Skarbowy Włoszczowa

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Włoszczowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Włoszczowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Włoszczowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Włoszczowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Włoszczowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Włoszczowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Włoszczowa

Adres Urzędu Skarbowego w Włoszczowie:

Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Telefon do Urzędu Skarbowego w Włoszczowie:

(41) 394-10-62

Urząd Skarbowy Włoszczowa – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Włoszczowie:

us2615@sk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Włoszczowie:

Numery kont w NBP Oddział Okręgowy w Kielcach:
83 1010 1238 0857 9122 2100 0000 – podatek dochodowy od osób prawnych
33 1010 1238 0857 9122 2200 0000 – podatek od towarów i usług
80 1010 1238 0857 9122 2300 0000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
74 1010 1238 0857 9122 2700 0000 – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

Numer konta w NBP Oddział Okręgowy w Bydgoszczy:

87 1010 0055 0202 6150 0007 0000 – zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 – „MANDATY” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 – „MANDAT-JNG” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Włoszczowie:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-we-wloszczowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat włoszczowski obejmujący gminy: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa.

PIT z Urzędem Skarbowym w Włoszczowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Włoszczowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”