Search

Urząd Skarbowy Wieruszów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Wieruszowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Wieruszowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Wieruszowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Wieruszowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wieruszowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Wieruszowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Wieruszów

Adres Urzędu Skarbowego w Wieruszowie:

Rynek 12/13, 98-400 Wieruszów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Wieruszowie:

(62) 783-19-71

Urząd Skarbowy Wieruszów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Wieruszowie:

us1027@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wieruszowie:

NBP O/O Łódź

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
53101013710003452221000000

Podatek od towarów i usług (VAT)
03101013710003452222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
50101013710003452223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
44101013710003452227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
27101013710003451391200000
Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
27101013710003451391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
44101013710003452227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Wieruszowie (zaświadczenia, pełnomocnictwa) PKO BP S.A.
33102045640000540200605071

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  58101000550201027000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Wieruszowie:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wieruszowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Wieruszów
Gminy: Blesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów