Urząd Skarbowy Wieluń

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Wieluniu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Wieluniu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wieluniu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Wieluniu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Wieluń

Adres Urzędu Skarbowego w Wieluniu:

Krakowskie Przedmieście 34, 98-300 Wieluń

Telefon do Urzędu Skarbowego w Wieluniu:

(43) 843-91-36

Urząd Skarbowy Wieluń – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Wieluniu:

us1024@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wieluniu:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
15101013710029742221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
62101013710029742222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
12101013710029742223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
06101013710029742227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
52101013710029741391201000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
86101013710029741391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
06101013710029742227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Wielunia (zaświadczenia, pełnomocnictwa)ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY Z SIEDZIBĄ W RADOMSKU
90898000092023002644150001

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  96101000550201024000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Wieluniu:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wieluniu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Wieluń
Gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas

PIT z Urzędem Skarbowym w Wieluniu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”