Urząd Skarbowy Wałbrzych

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Wałbrzychu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Wałbrzychu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

 

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Wałbrzych

Adres Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu:

Uczniowska 21, 58-300 Wałbrzych

Telefon do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu:

74 664 33 00

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu:

us0222@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu:

NBP O/O Wrocław

  • CIT – 58 1010 1674 0046 9122 2100 0000
  • VAT – 08 1010 1674 0046 9122 2200 0000
  • PIT – 55 1010 1674 0046 9122 2300 0000
  • pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 49 1010 1674 0046 9122 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

  • KP, PCC, SD – 05 1010 0055 0200 2220 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-walbrzychu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta – Wałbrzych,Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój
gminy – Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim

PIT z Urzędem Skarbowym w Wałbrzychu

Rozliczenie deklaracji PIT w Wałbrzychu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”