Search

Urząd Skarbowy Wągrowiec

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Wągrowcu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Wągrowcu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Wągrowcu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Wągrowcu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wągrowcu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Wągrowcu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Wągrowiec

Adres Urzędu Skarbowego w Wągrowcu:

Kościuszki 19A, 62-100 Gmina Wągrowiec

Telefon do Urzędu Skarbowego w Wągrowcu:

(67) 268-11-00

Urząd Skarbowy Wągrowiec – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Wągrowcu:

us3033@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wągrowcu:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  13 1010 1469 0062 2022 2100 00000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  60 1010 1469 0062 2022 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  10 1010 1469 0062 2022 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  95 1010 0055 0203 0330 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  04 1010 1469 0062 2022 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Wągrowcu:
Urząd Pocztowy Wągrowiec, ul. Pocztowa 12

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Wągrowcu:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wagrowcu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat wągrowiecki obejmujący gminy:
miasto Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Wągrowiec