Urząd Skarbowy Wadowice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Wadowicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Wadowicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Wadowicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Wadowicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wadowicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Wadowicach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Wadowice

Adres Urzędu Skarbowego w Wadowicach:

Legionów 22, 34-100 Wadowice

Telefon do Urzędu Skarbowego w Wadowicach:

(33) 872-39-00

Urząd Skarbowy Wadowice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Wadowicach:

us1225@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Wadowicach:

Narodowy Bank Polski O/O Kraków

55 1010 1270 0029 0322 2100 0000  – CIT

05 1010 1270 0029 0322 2200 0000 – VAT

52 1010 1270 0029 0322 2300 0000 – PIT, PPE, PPL, PPR, PPD, PPW

46 1010 1270 0029 0322 2700 0000 – pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,
NBP O/O Bydgoszcz

72 1010 0055 0201 2250 0007 0000 – PCC, KP, SD

Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).

W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Wadowicach:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wadowicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Gminy:

Andrychów

Brzeźnica

Kalwaria Zebrzydowska

Lanckorona

Mucharz

Spytkowice

Stryszów

Tomice

Wadowice

Wieprz

PIT z Urzędem Skarbowym w Wadowicach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”