Search

Urząd Skarbowy w Łowicz

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Łowiczu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Łowiczu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Łowiczu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Łowiczu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Łowiczu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Łowiczu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Łowicz

Adres Urzędu Skarbowego w Łowiczu:

Józefa Chełmońskiego 2, 99-400 Łowicz

Telefon do Urzędu Skarbowego w Łowiczu:

(46) 837-43-58

Urząd Skarbowy Łowicz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Łowiczu:

us1007@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Łowiczu:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
63101013710027982221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
13101013710027982222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
60101013710027982223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
54101013710027982227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
03101013710027981391201000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
37101013710027981391200000

Oplaty za wykonanie kserokopii dokumentów
54101013710027982227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łowicz (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
76203000451110000002367380

NBP O/O Bydgoszcz

KP PCC SD
85101000550201007000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Łowiczu:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-lowiczu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Łowicz
Gminy: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny