Urząd Skarbowy w Łask

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Łasku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Łasku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Łasku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Łasku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Łasku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Łasku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Łask

Adres Urzędu Skarbowego w Łasku:

9 Maja 31, 98-100 Łask

Telefon do Urzędu Skarbowego w Łasku:

(43) 671-13-00

Urząd Skarbowy Łask – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Łasku:

us1006@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Łasku:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
52101013710029032221000000

Podatek od towarów i usług (VAT)
02101013710029032222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
49101013710029032223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
43101013710029032227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
89101013710029031391201000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
26101013710029031391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
43101013710029032227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Gminy Łask ( zaświadczenia, pełnomocnictwa)
91124032881111000028077365

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD     33101000550201006000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Łasku:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-lasku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Łask
Gminy: Łask, Buczek, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady

PIT z Urzędem Skarbowym w Łasku

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Łasku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”