Search

Urząd Skarbowy Tychy

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Tychach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Tychach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Tychach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Tychach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tychach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Tychach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Tychy

Adres Urzędu Skarbowego w Tychach:

aleja Niepodległości 60, 43-100 Tychy

Telefon do Urzędu Skarbowego w Tychach:

(32) 325-11-00

Urząd Skarbowy Tychy – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Tychach:

us2431@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tychach:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 76101012123068382221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 26101012123068382222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 73101012123068382223000000

Organ egzekucyjny – 50101012123068381391200000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 67101012123068382227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 25101000550202431000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Tychach:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Tychach obejmuje swoim zasięgiem miasto na prawach powiatu Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński (w tym miasta Bieruń, Imielin i Lędziny oraz gminy Bojszowy i Chełm Śląski).