Search

Urząd Skarbowy Tomaszów Mazowiecki

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Tomaszów Mazowiecki

Adres Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim:

Mireckiego 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon do Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim:

(44) 725-60-00

Urząd Skarbowy Tomaszów Mazowiecki – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim:

us1023@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
04101013711411102221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
51101013711411102222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
98101013711411102223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
92101013711411102227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
41101013711411101391201000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
75101013711411101391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
87101013710005212231000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
90105014611000002364644324

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  44101000550201023000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tomaszowie-mazowieckim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Gminy: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódź, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Żelechlinek