Urząd Skarbowy Tomaszów Lubelski

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Tomaszów Lubelski

Adres Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim:

Rolnicza 17, 22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon do Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim:

(84) 666-01-16

Urząd Skarbowy Tomaszów Lubelski – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim:

us0618@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 98 1010 1339 0221 9022 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 48 1010 1339 0221 9022 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 95 1010 1339 0221 9022 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 89 1010 1339 0221 9022 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim – 72 1010 1339 0221 9013 9120 0000

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 33 1010 0055 0200 6180 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tomaszowie-lubelskim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim obejmuje swoim zasięgiem:
miasto Tomaszów Lubelski
gminy: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek

PIT z Urzędem Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim

Rozliczenie deklaracji PIT w Tomaszowie Lubelskim powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”