Search

Urząd Skarbowy Tczew

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Tczewie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Tczewie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Tczewie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Tczewie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tczewie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Tczewie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Tczew

Adres Urzędu Skarbowego w Tczewie:

Gdańska 33, 83-110 Tczew

Telefon do Urzędu Skarbowego w Tczewie:

(58) 532-90-10

Urząd Skarbowy Tczew – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Tczewie:

us2219@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tczewie:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk 66 1010 1140 0144 5622 2100 0000

Podatek dochodowy od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk 16 1010 1140 0144 5622 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk 63 1010 1140 0144 5622 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk: 57 1010 1140 0144 5622 2700 0000

KP PCC SD 
NBP O/O Bydgoszcz 59 1010 0055 0202 2190 0007 0000

Opłata skarbowa
Urząd Miejski w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, Tczew 83-110
PEKAO I O. w Gdańsku: 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Tczewie:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tczewie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat tczewski obejmujący: miasto Tczew gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew