Urząd Skarbowy Tarnowskie Góry

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Tarnowskie Góry

Adres Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach:

Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry

Telefon do Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach:

(32) 769-92-99

Urząd Skarbowy Tarnowskie Góry – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach:

us2430@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 93101012123067112221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 43101012123067112222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 90101012123067112223000000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 84101012123067112227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 70101000550202430000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach obejmuje swoim zasięgiem miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice.

PIT z Urzędem Skarbowym w Tarnowskich Górach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”