Search

Urząd Skarbowy Szczecinek

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Szczecinku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Szczecinku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Szczecinku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Szczecinku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Szczecinku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Szczecinku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Szczecinek

Adres Urzędu Skarbowego w Szczecinku:

Mickiewicza 13, 78-400 Szczecinek

Telefon do Urzędu Skarbowego w Szczecinku:

(94) 37-14-600

Urząd Skarbowy Szczecinek – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Szczecinku:

us3218@zp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Szczecinku:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

18 1010 1599 0176 6222 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT):

65 1010 1599 0176 6222 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

15 1010 1599 0176 6222 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

09 1010 1599 0176 6222 2700 0000

Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa); podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD):

15 1010 0055 0203 2180 0007 0000

Rachunek egzekucyjny sum depozytowych:

89 1010 1599 0176 6213 9120 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDATY):

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDAT-JNG):

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Szczecinku:

http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-szczecinku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Właściwość miejscowa

powiat szczecinecki obejmujący

miasto: Szczecinek

gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek