Urząd Skarbowy Szamotuły

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Szamotułach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Szamotułach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Szamotułach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Szamotułach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Szamotułach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Szamotułach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Szamotuły

Adres Urzędu Skarbowego w Szamotułach:

Bolesława Chrobrego 17A, 64-500 Szamotuły

Telefon do Urzędu Skarbowego w Szamotułach:

(61) 292-06-14

Urząd Skarbowy Szamotuły – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Szamotułach:

us3029@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Szamotułach:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  67 1010 1469 0015 6022 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  17 1010 1469 0015 6022 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  64 1010 1469 0015 6022 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  81 1010 0055 0203 0290 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  58 1010 1469 0015 6022 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Szamotułach:
Urząd Pocztowy Szamotuły, ul. Dworcowa 11

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Szamotułach:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-szamotulach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat szamotulski obejmujący:
miasto Obrzycko
gminy: Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki.

PIT z Urzędem Skarbowym w Szamotułach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Szamotułach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”