Urząd Skarbowy Świdnica

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Świdnicy? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Świdnicy. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Świdnicy?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Świdnicy – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Świdnica

Adres Urzędu Skarbowego w Świdnicy:

Marii Skłodowskiej-Curie 1/3, 58-100 Świdnica

Telefon do Urzędu Skarbowego w Świdnicy:

(74) 856-14-00

Urząd Skarbowy w Świdnicy – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Świdnicy:

us0220@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Świdnicy:

NBP O/O Wrocław

CIT – 43101016740054252221000000

VAT – 90101016740054252222000000

PIT – 40101016740054252223000000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych
i niepodatkowych należności budżetowych

34101016740054252227000000

NBP O/O Bydgoszcz

KP PCC SD – 95101000550200220000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Świdnicy:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-swidnicy

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta: Świdnica, Świebodzice
gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów

PIT z Urzędem Skarbowym w Świdnicy

Rozliczenie deklaracji PIT w Świdnicy powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”