Urząd Skarbowy Strzelin

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Strzelinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Strzelinie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Strzelinie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Strzelinie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Strzelinie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Strzelinie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Strzelin

Adres Urzędu Skarbowego w Strzelinie:

Bolka I Świdnickiego 14, 57-100 Strzelin

Telefon do Urzędu Skarbowego w Strzelinie:

(71) 392-72-86

Urząd Skarbowy w Strzelinie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Strzelinie:

us0218@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Strzelinie:

NBP O/O Wrocław

CIT – 21101016740008822221000000

VAT – 68101016740008822222000000

PIT – 18101016740008822223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 12101016740008822227000000

NBP O/O Bydgoszcz

KP PCC SD – 88101000550200218000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Strzelinie:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-strzelinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Biedrzychów, Bierzyn, Brożec, Biały Kościół, Chociwel, Częszyce, Dankowice, Dębniki, Dobrogoszcz, Gębice, Gęsiniec, Gębczyce, Głęboka Śląska, Gościęcice, Górzec, Karszów, Kazanów, Karszówek, Kuropatnik, Krzepice, Ludów Polski, Mikoszów, Nieszkowice, Muchowiec, Nowolesie, Pęcz, Pławna, Piotrowice, Skoroszowice, Strzelin, Szczawin, Szczodrowice, Strzegów, Trześnia, Ulica, Warkocz, Wąwolnica, Żeleźnik.

PIT z Urzędem Skarbowym w Strzelinie

Rozliczenie deklaracji PIT w Strzelinie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”