Urząd Skarbowy Strzelce Opolskie

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Strzelce Opolskie

Adres Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich:

Opolska 13, 47-100 Strzelce Opolskie

Telefon do Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich:

(77) 461-28-29

Urząd Skarbowy Strzelce Opolskie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich:

us1612@op.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich:

39 1010 1401 0047 9222 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych

86 1010 1401 0047 9222 2200 0000 – Podatek od towarów i usług

36 1010 1401 0047 9222 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

30 1010 1401 0047 9222 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

20 1010 0055 0201 6120 0007 0000 – Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich:

http://www.opole.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-strzelcach-opolskich

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat strzelecki obejmujący gminy:
Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie

PIT z Urzędem Skarbowym w Strzelcach Opolskich

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym Strzelcach Opolskich powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”