Search

Urząd Skarbowy Staszów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Staszowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Staszowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Staszowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Staszowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Staszowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Staszowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Staszów

Adres Urzędu Skarbowego w Staszowie:

Oględowska 12, 28-200 Staszów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Staszowie:

(15) 864-67-00

Urząd Skarbowy Staszów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Staszowie:

us2613@sk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Staszowie:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Staszowie:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-staszowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat staszowski obejmujący gminy: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów.