Urząd Skarbowy Stalowa Wola

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Stalowej Woli? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Stalowej Woli. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Stalowa Wola

Adres Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli:

Metalowców 6, 37-450 Stalowa Wola

Telefon do Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli:

(15) 877-71-00

Urząd Skarbowy Stalowa Wola – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli:

us1818@pk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli:

NBP O/O Rzeszów

92101015281441792221000000 –  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
42101015281441792222000000 – podatek od towarów i usług (VAT)
89101015281441792223000000 –  podatek dochodowy od osób fizycznych(PIT, PPW, PPL, PPE, PPR, PPD)
83101015281441792227000000 – grzywny i kary, podatki zniesione, pozostałe dochody z tytułu podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych

66101015281441791391200000 – konto depozytowe organu egzekucyjnego

NBP O/O Bydgoszcz

62101000550201818000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli:

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-stalowej-woli

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

  1. miasto Stalowa Wola;
  2. gminę i miasto Zaklików;
  3. gminy: Bojanów, Pysznica, Radomyśl, Zaleszany.

PIT z Urzędem Skarbowym w Stalowej Woli

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”