Urząd Skarbowy Środa Śląska

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Środa Śląska

Adres Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej:

Oławska 5A, 55-300 Środa Śląska

Telefon do Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej:

(71) 757-25-00

Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej:

us0219@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej:

Podatek dochodowy od osób prawnych
61 10101674 0044 8622 2100 0000

Podatek od towarów i usług, Podatek od gier
11 10101674 0044 8622 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych
58 10101674 0044 8622 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
52 10101674 0044 8622 2700 0000

Karta podatkowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatek od spadków i darowizn,
43 10100055 0200 2190 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-srodzie-slaskiej

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Gminy: Kostomłoty, Malczyce, Miekinia, Środa Śląska, Udanin
Powiat: średzki

PIT z Urzędem Skarbowym w Środzie Śląskiej

Rozliczenie deklaracji PIT w Środzie Śląskiej powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”