Urząd Skarbowy Śrem

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Śremie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Śremie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Śremie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Śremie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Śremie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Śremie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Śrem

Adres Urzędu Skarbowego w Śremie:

Wojska Polskiego 12, 63-100 Śrem

Telefon do Urzędu Skarbowego w Śremie:

(61) 283-65-01

Urząd Skarbowy Śrem – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Śremie:

us3030@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Śremie:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  08 1010 1469 0006 7722 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  55 1010 1469 0006 7722 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  05 1010 1469 0006 7722 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  36 1010 0055 0203 0300 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  96 1010 1469 0006 7722 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Śremie:
Urząd Pocztowy Śrem 1, przy pl. 20 Października 41

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Śremie:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sremie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat śremski obejmujący gminy:
Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem

PIT z Urzędem Skarbowym w Śremie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Śremie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”