Urząd Skarbowy Sosnowiec

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Sosnowcu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Sosnowcu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sosnowcu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Sosnowcu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Sosnowiec

Adres Urzędu Skarbowego w Sosnowcu:

3 Maja 20, Sosnowiec

Telefon do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu:

(32) 368-86-00

Urząd Skarbowy Sosnowiec – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Sosnowcu:

us2429@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sosnowcu:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 14101012123065482221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 61101012123065482222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany PIT-28, podatek od wynagrodzeń PIT-4R, podatek od umów-zleceń PIT-8AR, rozliczenia roczne PIT 36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 – 11101012123065482223000000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 05101012123065482227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 18101000550202429000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Sosnowcu:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sosnowcu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Sosnowcu obejmuje swoim zasięgiem miasto na prawach powiatu Sosnowiec.

PIT z Urzędem Skarbowym w Sosnowcu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”