Urząd Skarbowy Sopot

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Sopocie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Sopocie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Sopocie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Sopocie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sopocie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Sopocie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Sopot

Adres Urzędu Skarbowego w Sopocie:

23 Marca 9/11, 81-701 Sopot

Telefon do Urzędu Skarbowego w Sopocie:

(58) 555-46-00

Urząd Skarbowy Sopot – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Sopocie:

us2217@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sopocie:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk 90 1010 1140 0143 6822 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk 40 1010 1140 0143 6822 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk 87 1010 1140 0143 6822 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk 81 1010 1140 0143 6822 2700 0000

KP PCC SD
NBP O/O Bydgoszcz 52 1010 0055 0202 2170 0007 0000

Dochody budżetu państwa
NBP O/O Gdańsk 75 1010 1140 0143 6822 3100 0000

Opłata skarbowa – należy uiszczać ją na rachunek
Urzędu Miasta w Sopocie:
84 1160 2202 0000 0000 6194 7954

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Sopocie:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sopocie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasto na prawach powiatu – Sopot

PIT z Urzędem Skarbowym w Sopocie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Sopocie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”