Urząd Skarbowy Słubice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Słubicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Słubicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Słubicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Słubicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Słubicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Słubicach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Słubice

Adres Urzędu Skarbowego w Słubicach:

Wojska Polskiego 155, 69-100 Słubice

Telefon do Urzędu Skarbowego w Słubicach:

(95) 750-15-11

Urząd Skarbowy Słubice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Słubicach:

us806@lu.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Słubicach:

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Słubicach służące dokonywaniu wpłat oraz gromadzeniu dochodów budżetowych z tytułu:

 1. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  05 1010 1704 0048 1922 2100 0000 – NBP O/O Zielona Góra
 2. VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
  52 1010 1704 0048 1922 2200 0000 – NBP O/O Zielona Góra
 3. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  02 1010 1704 0048 1922 2300 0000 – NBP O/O Zielona Góra
 4. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
  93 1010 1704 0048 1922 2700 0000 – NBP O/O Zielona Góra
 5. Rachunek sum depozytowych, na który dokonywane są wpłaty z tytułów wykonawczych:
  42 1010 1704 0048 1913 9120 1000 – NBP O/O Zielona Góra

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Słubicach:

http://www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-slubicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasto:

 • Słubice

gminy:

 • Cybinka
 • Górzyca
 • Ośno Lubuskie
 • Rzepin
 • Słubice

PIT z Urzędem Skarbowym w Słubicach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Słubicach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”