Search

Urząd Skarbowy Skierniewice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Skierniewicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Skierniewicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Skierniewicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Skierniewicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Skierniewicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Skierniewicach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Skierniewice

Adres Urzędu Skarbowego w Skierniewicach:

Czerwona 22, 96-100 Skierniewice

Telefon do Urzędu Skarbowego w Skierniewicach:

(46) 834-63-00

Urząd Skarbowy Skierniewice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Skierniewicach:

us1022@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Skierniewicach:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
50101013710013262221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
97101013710013262222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
47101013710013262223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
41101013710013262227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
24101013710013261391200000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
41101013710013262227000000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
411010137100132622270000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Skierniewice (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
39102033520000100201933951

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  89101000550201022000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Skierniewicach:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-skierniewicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Skierniewice
Gminy: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Słupia, Skierniewice