Search

Urząd Skarbowy Sieradz

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Sieradzu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Sieradzu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Sieradzu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Sieradzu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sieradzu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Sieradzu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Sieradz

Adres Urzędu Skarbowego w Sieradzu:

Spółdzielcza 3, 98-200 Sieradz

Telefon do Urzędu Skarbowego w Sieradzu:

(43) 826-56-00

Urząd Skarbowy Sieradz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Sieradzu:

us1021@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sieradzu:

NBP O/O Łódź:
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
47101013710023072221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
94101013710023072222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
44101013710023072223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
38101013710023072227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
84101013710023071391200000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
21101013710023071391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
38101013710023072227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Sieradza (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
53102045640000510200408724

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  37101000550201021000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Sieradzu:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sieradzu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasta: Sieradz, Błaszki, Warta, Złoczew
Gminy: Błaszki, Warta, Złoczew, Brzeźnio, Brąszewice, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Wróblew, Sieradz