Search

Urząd Skarbowy Rzeszów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Rzeszowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Rzeszowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Rzeszowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Rzeszowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Rzeszów

Adres Urzędu Skarbowego w Rzeszowie:

Podwisłocze 42, 35-309 Rzeszów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie:

(17) 852-52-77

Urząd Skarbowy Rzeszów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Rzeszowie:

us1816@pk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Rzeszowie:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Rzeszowie:

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-rzeszowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego obejmuje:

  1. część miasta na prawach powiatu – Rzeszów, obejmującą teren miasta na południe od granicy wyznaczonej ulicami: Lwowską, Al. Piłsudskiego, Krakowską;
  2. część powiatu rzeszowskiego obejmującą miasta: Błażowa, Dynów, Tyczyn oraz gminy: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia, Tyczyn.