Search

Urząd Skarbowy Ruda Śląska

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Ruda Śląska

Adres Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej:

Kokotek 6, 41-700 Ruda Śląska

Telefon do Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej:

(32) 342-04-00

Urząd Skarbowy Ruda Śląska – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej:

us2426@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-rudzie-slaskiej

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoim zasięgiem miasto na prawach powiatu Ruda Śląska.