Urząd Skarbowy Radziejów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Radziejowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Radziejowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Radziejowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Radziejowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Radziejowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Radziejowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Radziejów

Adres Urzędu Skarbowego w Radziejowie:

Rolnicza 6, 88-200 Radziejów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Radziejowie:

(54) 285-22-88

Urząd Skarbowy w Radziejowie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Radziejowie:

us0413@kp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Radziejowie:

  • 96 1010 1078 0024 4022 2100 0000 podatek dochodowy od osób prawnych,
  • 46 1010 1078 0024 4022 2200 0000 podatek od towarów i usług (VAT),
  • 93 1010 1078 0024 4022 2300 0000 podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • 87 1010 1078 0024 4022 2700 0000 pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  • 43 1010 0055 0200 4130 0007 0000 zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Radziejowie:

http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-radziejowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat radziejowski obejmujący:
miasto Radziejów
gminy: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka

PIT z Urzędem Skarbowym w Radziejowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Radziejowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”