Urząd Skarbowy Radomsko

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Radomsku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Radomsku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Radomsku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Radomsku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Radomsku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Radomsku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Radomsko

Adres Urzędu Skarbowego w Radomsku:

Mickiewicza 4, 97-500 Radomsko

Telefon do Urzędu Skarbowego w Radomsku:

(44) 685-49-00

Urząd Skarbowy Radomsko – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Radomsku:

us1019@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Radomsku:

NBP O/O Łódź:
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
88101013711410932221000000

Podatek od towarów i usług (VAT)
38101013711410932222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
85101013711410932223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
79101013711410932227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
62101013711410931391200000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
62101013711410931391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
79101013711410932227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Radomska (zaświadczenia, pełnomocnictwa) GETIN NOBLE Bank S.A. O/Radomsko 
49 1560 0013 2039 6334 0000 0007

KP PCC SD 30101000550201019000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Radomsku:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-radomsku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat radomszczański
Miasto: Radomsko
Gminy: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno

wyłącznie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych:
powiat pajęczański
Gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeżnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce

PIT z Urzędem Skarbowym w Radomsku

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Radomsku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”