Urząd Skarbowy Racibórz

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Raciborzu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Raciborzu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Raciborzu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Raciborzu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Raciborzu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Raciborzu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Racibórz

Adres Urzędu Skarbowego w Raciborzu:

Stanisława Drzymały 32, 47-400 Racibórz

Telefon do Urzędu Skarbowego w Raciborzu:

(32) 415-42-11

Urząd Skarbowy Racibórz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Raciborzu:

us2425@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Raciborzu:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 75101012123060982221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 25101012123060982222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 72101012123060982223000000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 66101012123060982227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 04101000550202425000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Raciborzu:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-raciborzu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Raciborzu obejmuje swoim zasięgiem miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik.

PIT z Urzędem Skarbowym w Raciborzu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”