Search

Urząd Skarbowy Puck

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Pucku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Pucku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Pucku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Pucku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Pucku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Pucku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Puck

Adres Urzędu Skarbowego w Pucku:

Szystowskiego 18, 84-100 Puck

Telefon do Urzędu Skarbowego w Pucku:

(58) 774 24 00

Urząd Skarbowy Puck – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Pucku:

us2215@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Pucku:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk  68 1010 1140 0143 8422 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk  18 1010 1140 0143 8422 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk  65 1010 1140 0143 8422 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk  59 1010 1140 0143 8422 2700 0000

KP PCC SD 
NBP O/O Bydgoszcz 45 1010 0055 0202 2150 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Pucku:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pucku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat pucki obejmujący: miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo gminy: Kosakowo, Krokowa, Puck