Search

Urząd Skarbowy Prudnik

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Prudniku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Prudniku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Prudniku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Prudniku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Prudniku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Prudniku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Prudnik

Adres Urzędu Skarbowego w Prudniku:

Kopernika 1, 48-200 Prudnik

Telefon do Urzędu Skarbowego w Prudniku:

(77) 436-99-00

Urząd Skarbowy Prudnik – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Prudniku:

us1611@op.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Prudniku:

44 1010 1401 0048 0622 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych

91 1010 1401 0048 0622 2200 0000 – Podatek od towarów i usług

41 1010 1401 0048 0622 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

35 1010 1401 0048 0622 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

65 1010 0055 0201 6110 0007 0000 – Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Prudniku:

http://www.opole.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-prudniku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat prudnicki obejmujący gminy:
Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik