Urząd Skarbowy Proszowice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Proszowicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Proszowicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Proszowicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Proszowicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Proszowicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Proszowicach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Proszowice

Adres Urzędu Skarbowego w Proszowicach:

Mikołaja Reja 1, 32-100 Proszowice

Telefon do Urzędu Skarbowego w Proszowicach:

(12) 386-13-10

Urząd Skarbowy Proszowice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Proszowicach:

us1221@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Proszowicach:

Podatek dochodowy od osób prawnych
NBP O/O Kraków 17 1010 1270 0004 8822 2100 0000
Podatek dochodowy od osób fizycznych
NBP O/O Kraków 14 1010 1270 0004 8822 2300 0000
Podatek od towarów i usług
NBP O/O Kraków 64 1010 1270 0004 8822 2200 0000
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych
NBP O/O Bydgoszcz 58 1010 0055 0201 2210 0007 0000
Pozostałe dochody
NBP O/O Kraków 08 1010 1270 0004 8822 2700 0000
Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).
W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Proszowicach:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-proszowicach/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat proszowicki obejmujący gminy:
Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice, Radziemice
część powiatu krakowskiego obejmująca gminy:
Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów- Luborzyca, Słomniki

PIT z Urzędem Skarbowym w Proszowicach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”