Search

Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce

Kontakt do Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce

Adres Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce:

60-823, Słowackiego 22, Poznań

Telefon do Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce:

(61) 647-18-00

Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Poznań – Jeżyce:

us3021@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  32 1010 1469 0026 2622 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  79 1010 1469 0026 2622 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  29 1010 1469 0026 2622 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  53 1010 0055 0203 0210 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  23 1010 1469 0026 2622 2700 0000 NBP O/O Poznań
 • do dokonywania wpłat kaucji gwarancyjnej:
  69 1010 1469 0026 2613 9120 1000 NBP O/O Poznań
 • numer rachunku sum depozytowych organu egzekucyjnego:
  06 1010 1469 0026 2613 9120 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce:
Urząd Pocztowy Poznań 1, ul. Kościuszki 77,
Filia Urzędu Pocztowego Poznań 1, ul. Dąbrowskiego 9/11

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-poznan-jezyce

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Część miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwą Jeżyce oraz część powiatu poznańskiego obejmująca gminy Rokietnica, Tarnowo Podgórne