Urząd Skarbowy Polkowice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Polkowicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Polkowicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Polkowicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Polkowicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Polkowicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Polkowicach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Polkowice

Adres Urzędu Skarbowego w Polkowicach:

Zachodnia 10, 59-100 Polkowice

Telefon do Urzędu Skarbowego w Polkowicach:

(76) 746-13-01

Urząd Skarbowy w Polkowicach – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Polkowicach:

us0234@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Polkowicach:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
64 1010 1674 0009 8322 2100 0000

Podatek od towarów i usług ( VAT )
14 1010 1674 0009 8322 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
61 1010 1674 0009 8322 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności bankowych
55 1010 1674 0009 8322 2700 0000

Kaucja gwarancyjna składana przez podmioty dokonujące dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług
38 1010 1674 0009 8313 9120 0000

Numery rachunków bankowych urzędu w NBP O/O Bydgoszcz
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych (KP, PCC, SD)
47 1010 0055 0200 2340 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Polkowicach:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-polkowicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat polkowicki, w skład którego wchodzą gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice.

PIT z Urzędem Skarbowym w Polkowicach

Rozliczenie deklaracji PIT w Polkowicach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”