Search

Urząd Skarbowy Pleszew

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Pleszewie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Pleszewie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Pleszewie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Pleszewie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Pleszewie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Pleszewie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Pleszew

Adres Urzędu Skarbowego w Pleszewie:

Bogusza 6, 63-300 Pleszew

Telefon do Urzędu Skarbowego w Pleszewie:

(62) 508-17-77

Urząd Skarbowy Pleszew – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Pleszewie:

us3039@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Pleszewie:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  66 1010 1469 0007 2322 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  16 1010 1469 0007 2322 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  63 1010 1469 0007 2322 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  19 1010 0055 0203 0390 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  57 1010 1469 0007 2322 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Pleszewie:
Urząd Pocztowy Pleszew 1, ul. Poznańska 28,

Filia Urzędu Skarbowego Pleszew 1, ul. Kubackiego 7

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Pleszewie:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pleszewie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat pleszewski obejmujący gminy:
Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew.