Urząd Skarbowy Piotrków Trybunalski

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Piotrków Trybunalski

Adres Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim:

Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

Telefon do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim:

(44) 645-01-00

Urząd Skarbowy Piotrków Trybunalski – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim:

us1017@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim:

NBP O/O Łódź

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
71101013710060022221000000

Podatek od towarów i usług (VAT)
21101013710060022222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
68101013710060022223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
62101013710060022227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
45101013710060021391200000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
45101013710060021391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
87101013710005212231000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
55156000132322688780000003

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  23101000550201017000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-piotrkowie-trybunalskim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat piotrkowski
Miasto: Piotrków Trybunalski
Gminy: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz

PIT z Urzędem Skarbowym w Piotrkowie Trybunalskim

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Piotrkowie Trybunalskim powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”