Search

Urząd Skarbowy Pabianice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Pabianicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Pabianicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Pabianicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Pabianicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Pabianicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Pabianicach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Pabianice

Adres Urzędu Skarbowego w Pabianicach:

Zamkowa 26, 95-200 Pabianice

Telefon do Urzędu Skarbowego w Pabianicache:

(42) 27-04-100

Urząd Skarbowy Pabianice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Pabianicach:

us1016@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Pabianicach:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
29101013710004332221000000

Podatek od towarów i usług (VAT)
76101013710004332222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
26101013710004332223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
20101013710004332227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej 
76101013710005211391200000

Wpłaty dotyczące postepowania egzekucyjnego
03101013710004331391200000

Opłata za wykonanie kserokopii dokumentów
20101013710004332227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Pabianice (zaświadczenia, pełnomocnictwa) 
58156000132473521080000002

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  68101000550201016000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Pabianicach:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pabianicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasta: Konstantynów Łódzki, Pabianice
Gminy: Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice