Search

Urząd Skarbowy Oświęcim

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Oświęcimiu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Oświęcimiu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Oświęcim

Adres Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu:

Plebańska 2, 32-600 Oświęcim

Telefon do Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu:

(33) 846-64-40

Urząd Skarbowy Oświęcim – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu:

us1220@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu:

CIT 81 1010 1270 0035 1922 2100 0000

VAT 31 1010 1270 0035 1922 2200 0000

PIT 78 1010 1270 0035 1922 2300 0000

inne dochody 72 1010 1270 0035 1922 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

KP PCC SD 06 1010 0055 0201 2200 0007 0000

Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).

W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-oswiecimiu/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego – miasto Oświęcim, Gminy: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszow, Zator