Urząd Skarbowy Opoczno

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Opocznie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Opocznie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Opocznie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Opocznie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Opocznie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Opocznie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Opoczno

Adres Urzędu Skarbowego w Opocznie:

Piotrkowska 14, 26-300 Opoczno

Telefon do Urzędu Skarbowego w Opocznie:

(44) 755-31-01

Urząd Skarbowy Opoczno – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Opocznie:

us1015@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Opocznie:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
93101013711411072221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
43101013711411072222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
90101013711411072223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
84101013711411072227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
67101013711411071391200000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
67101013711411071391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
84101013711411072227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Opocznie Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
60 8973 0003 0020 0377 6474 0001

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD     16101000550201015000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Opocznie:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-opocznie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat opoczyński
Miasta: Drzewica i Opoczno
Gminy: Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów

PIT z Urzędem Skarbowym w Opocznie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Opocznie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”