Urząd Skarbowy Olsztyn

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Olsztynie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Olsztynie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Olsztynie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Olsztynie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Olsztyn

Adres Urzędu Skarbowego w Olsztynie:

aleja Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn

Telefon do Urzędu Skarbowego w Olsztynie:

(89) 539-24-00

Urząd Skarbowy Olsztyn – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Olsztynie:

us2813@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Olsztynie:

Bank obsługujący NBP O/O Olsztyn:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

87101013970055002221000000
2. Podatek od towarów i usług (VAT)
37101013970055002222000000
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
84101013970055002223000000
4. Inne dochody

78101013970055002227000000

5. KP, PCC, SD – Bank obsługujący NBP O/O Bydgoszcz

   04101000550202813000070000

6. MANDATY – Bank obsługujący NBP O/O Bydgoszcz

47101000550201609009990000

7. Rachunek sum depozytowych działu egzekucji – Bank obsługujący NBP O/O Olsztyn

61101013970055001391200000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Olsztynie:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-olsztynie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Olsztynie:

  1. miasto: Olsztyn
  2. gminy: Barczewo, Biskupiec, Dywity, Dobre Miasto, Gietrzwałd, Jonkowo, Jeziorany, Kolno, Stawiguda, Świątki, Olsztynek, Purda

PIT z Urzędem Skarbowym w Olsztynie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”