Urząd Skarbowy Oleśnica

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Oleśnicy. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Oleśnicy? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Oleśnicy. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Oleśnicy. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Oleśnicy?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Oleśnicy – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Oleśnica

Adres Urzędu Skarbowego w Oleśnicy:

Lwowska 34, 56-400 Oleśnica

Telefon do Urzędu Skarbowego w Oleśnicy:

(71) 314-90-05

Urząd Skarbowy w Oleśnicy – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Oleśnicy:

us0216@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Oleśnicy:

Podatek dochodowy od osób prawnych
25101016740098562221000000

Podatek od towarów i usług
72101016740098562222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych
22101016740098562223000000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
16101016740098562227000000

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej,
Podatek od czynności cywilnoprawnych,
Podatek od spadków i darowizn
81101000550200216000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Oleśnicy:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-olesnicy

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasto – Oleśnica
gminy – Oleśnica, Bierutów, Dobroszyce, Twardogóra, Syców, Dziadowa Kłoda, Międzybórz

PIT z Urzędem Skarbowym w Oleśnicy

Rozliczenie deklaracji PIT w Oleśnicy powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”