Search

Urząd Skarbowy Olecko

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Olecku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Olecku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Olecku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Olecku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Olecku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Olecku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Olecko

Adres Urzędu Skarbowego w Olecku:

Wojska Polskiego 7, 19-400 Olecko

Telefon do Urzędu Skarbowego w Olecku:

(87) 629-42-00

Urząd Skarbowy Olecko – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Olecku:

us2812@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Olecku:

NBP Oddział Okręgowy w Olsztynie

  • Podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT )

nr 84101013970010492221000000

  • Podatek od towarów i usług ( VAT )

nr 34101013970010492222000000

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT, PPL ), zryczałtowany podatek dochodowy ( PPE ), zryczałtowany podatek dochodowy ( PPR )

nr 81101013970010492223000000

  • Inne dochody

nr 75101013970010492227000000

  • Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej ( KP), Podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC ), Podatek od spadków i darowizn ( SD ) – (Uwaga zmiana nr rachunku)

nr 49101000550202812000070000

NBP O/O Bydgoszcz

  • Konto depozytowe Referatu Egzekucji

nr 58101013970010491391200000
Wpłat opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta Olecko lub na konto Urzędu Miasta w Olecku

PKO BP Oddział I w Ełku:
nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Olecku:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-olecku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat Olecki, w skład którego wchodzą:

  1. gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Wieliczki, Świętajno