Urząd Skarbowy Oława

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Oławie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Oławie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Oławie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Oławie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Oławie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Oławie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Oława

Adres Urzędu Skarbowego w Oławie:

Lwowska 1, 55-200 Oława

Telefon do Urzędu Skarbowego w Oławie:

(71) 303-94 -39

Urząd Skarbowy w Oławie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Oławie:

us0217@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Oławie:

Wykaz aktualnych numerów rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Oławie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 7 grudnia 2015 r.
CIT – 48101016740039842221000000 NBP O/O Wrocław
VAT – 95101016740039842222000000 NBP O/O Wrocław
PIT – 45101016740039842223000000 NBP O/O Wrocław
Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych :
39101016740039842227000000 NBP O/O Wrocław
KP, PCC, SD – 36101000550200217000070000 NBP O/O Bydgoszcz

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Oławie:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-olawie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasto – Oława;

miasto i gmina – Jelcz-Laskowice;

gminy – Domaniów, Oława;

PIT z Urzędem Skarbowym w Oławie

Rozliczenie deklaracji PIT w Oławie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”