Urząd Skarbowy Nowy Sącz

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Nowym Sączu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Nowym Sączu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Nowy Sącz

Adres Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu:

Władysława Barbackiego 10, 33-300 Nowy Sącz

Telefon do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu:

(18) 547-38-08

Urząd Skarbowy Nowy Sącz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:15-18:00
wtorek 7:15-15:15
środa 7:15-15:15
czwartek 7:15-15:15
piątek 7:15-15:15

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu:

us1217@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie
CIT

96 1010 1270 0031 7322 2100 0000

VAT

46 1010 1270 0031 7322 2200 0000

PIT         93 1010 1270 0031 7322 2300 0000
Dochody budżetowe  (koszty egzekucyjne, opłata komornicza, przepadki na rzecz Skarbu Państwa)

87 1010 1270 0031 7322 2700 0000

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
Karta podatkowa (KP)

Podatek od spadków i darowizn (SD)

Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

44 1010 0055 0201 2170 0007 0000

 

Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 

  • opłata paliwowa

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • dopłata do gier hazardowych

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z  Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.) opłatę skarbową od czynności urzędowych i zaświadczeń należy uiścić w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Opłatę skarbową można uiścić również w punkcie kasowym budynku Urzędu przy ul. Barbackiego 10 w Nowym Sączu prowadzonym przez BS w Łącku w godzinach pracy punktu kasowego.

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz:
Opłata skarbowa

33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nowym-saczu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasto na prawach powiatu – Nowy Sącz
powiat nowosądecki obejmujący: miasto Grybów
gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz.

PIT z Urzędem Skarbowym w Nowym Sączu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”